Canvi de logo, canvi de look!

La decisió de canviar la imatge d'una marca consolidada és sempre arriscada, per això, abans d'empendre aquesta delicada tasca, es bó entendre com actuen les grans empreses i treure conclusions. Un exemple es el cas de Frigo, que durant aquest any ha realitzat un reposicionament de la seva imatge corporativa.

Pero per què decideix Frigo, empresa líder al seu sector, fer un canvi d'imatge corporativa, és a dir, reinventar-se de nou amb un nou logo, missió i valor d'empresa?
En aquest cas, i segons la propia empresa, aquest reposicionament busca la dinamització del seu propi lideratge de mercat i situar-se entre les marques amb major reconeixement per part dels consumidors.

La companyia contempla aquest viratge corporatiu com una estratègia a mitjà i llarg termini que es concreta especialment amb l'aplicació de la seva nova identitat visual i altres accions publicitàries dirigides a construir el nou caràcter de la marca, que girarà entorn al divertiment. 

Així doncs, el seu nou logo reflexa el nou posicionament de l'empresa, que busca el plaer, la distenció, l'energia i la diversió, i que bé es resumeix amb "el cor de la diversió".

Són moltes les grans marques que durant la seva existència han decidit reposicionar-se dins del sector amb canvis d'imatge corporativa, com ara Círculo de Lectores o Movistar.

           

Pero al mateix temps, també han sigut moltes les empreses que han mantingut des dels seus orígens un mateix posicionament conservant sempre el mateix logo o imatge visual. Exemples clars són Coca-Cola o El Corte Inglés.

            

Així doncs, aconseguirà Frigo amb aquest canvi d'imatge que relacionem "diversió" amb la seva marca?

Comments